Filmu izplatīšana

Filmu izplatīšana

Paplašiniet savu filmu sasniedzamību, izmantojot mūsu filmu izplatīšanas pakalpojumus, savienojot radošo darbu ar globālām platformām un auditoriju.

Digi Media vērtības un mērķi

Digi Media ir Baltijas reģionā bāzēta filmu izplatīšanas kompānija, kas ar savu darbu veicina Eiropas ģimenes vērtības un sociālo vienlīdzību. Uzņēmums rūpīgi izvēlas filmas, kas atbilst šīm vērtībām un ir piemērotas ģimenēm, ar mērķi vairot līdzcietību un uzlabot sabiedrību.

Digi Media sniegtie pakalpojumi

Papildu tam, ka Digi Media sniedz gan pilnīgas lokalizēšanas, gan pilnīgas izplatīšanas pakalpojumus filmām Baltijas reģionā (tādiem klientiem kā Tet, Telia, LMT), tā ir apņēmusies veicināt iekļaušanu un iekļaujošu sabiedrību. Šajā nolūkā uzņēmums filmu lokalizācijā iesaista personas ar ierobežotām iespējām vai īpašām vajadzībām.

Pāris skatās ģimenei draudzīgu filmu

Filmas izplatīšanas process

01
Filmu atlase un tiesību iegūšana
02
Lokalizācija
03
Dublāža, ieskaņošana vai subtitrēšana
04
Demonstrēšana kinoteātros
05
Demonstrēšana TV straumēšanas kanālos

Iekļaušanas un pieejamības centieni

Digi Media ir apņēmusies ne tikai veicināt Eiropas ģimenes vērtības un sociālo vienlīdzību, izplatot filmas, bet arī sekmēt pieejamību un iekļautību. Uzņēmums rūpīgi rūpējas par to, lai izplatītajās filmās būtu subtitri (HOH) un audioapraksts, tādējādi nodrošinot to pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Atbilstība ES noteikumiem

Digi Media ir apņēmusies ievērot ES noteikumus, piemēram, ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu 2010/13/ES, kas paredz, ka visām TV raidorganizācijām un audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma jānodrošina, ka ievērojama daļa to satura ir pieejama ar audio aprakstiem un subtitriem, lai audiovizuālie mediji būtu pieejamāki.

Nozares turpmākā attīstība

Uzņēmums aktīvi seko līdzi Audiovizuālo mediju pakalpojumu (AVMS) direktīvas jaunākajām tendencēm, kas pašlaik tiek atjaunināta. Uzņēmums jau ir gatavs īstenot jebkādas izmaiņas noteikumos, kas tiks ieviestas, tostarp prasības attiecībā uz audio aprakstu un subtitriem. Sekojot līdzi nozares jaunākajām tendencēm, Digi Media spēj nodrošināt, ka tās filmas ir pieejamas pēc iespējas plašākai auditorijai un ka uzņēmums vienmēr ievēro visus attiecīgos noteikumus.