Filmų platinimas

Filmų platinimas

Plėskite savo filmų žiūrovų auditoriją pasinaudodami mūsų platinimo paslaugomis, pristatykite savo kūrybą pasaulinėms platformoms ir auditorijomis.

"Digi Media" vertybės ir tikslai

Baltijos regione įsikūrusi filmų platinimo bendrovė "Digi Media" savo veikla propaguoja Europos šeimos vertybes ir socialinę lygybę. Bendrovė kruopščiai atrenka šias vertybes atitinkančius ir šeimoms tinkamus filmus, siekdama didinti užuojautą ir gerinti visuomenės gyvenimą.

"Digi Media" teikiamos paslaugos

Bendrovė "Digi Media" ne tik teikia filmų lokalizavimo ir platinimo paslaugas Baltijos regione (tokiems klientams kaip "Tet", "Telia", LMT), bet ir siekia skatinti įtrauktį ir įtraukią visuomenę. Šiuo tikslu bendrovė į filmų lokalizavimo procesą įtraukia ribotų galimybių ar specialių poreikių turinčius asmenis.

Pora žiūri šeimai skirtą filmą

Filmų platinimo procesas

01
Filmų atranka ir teisių įsigijimas
02
Lokalizavimas
03
Dubliavimas, įgarsinimas arba subtitravimas
04
Rodymas kino teatruose
05
Rodymas per TV transliacijos kanalus

Įtraukimo ir prieinamumo pastangos

"Digi Media" yra įsipareigojusi ne tik skleisti Europos šeimos vertybes ir socialinę lygybę platindama filmus, bet ir skatinti prieinamumą bei įtrauktį. Bendrovė labai rūpinasi, kad jos platinamuose filmuose būtų subtitrai ir garso aprašymas, kad jais galėtų naudotis regos negalią turintys asmenys.

ES reglamentų laikymasis

Bendrovė "Digi Media" yra įsipareigojusi laikytis ES reglamentų, pavyzdžiui, ES Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 2010/13/ES, pagal kurią visi televizijos transliuotojai ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai privalo užtikrinti, kad didelė dalis jų turinio būtų pateikiama su garso aprašymais ir subtitrais, kad audiovizualinė žiniasklaida taptų prieinamesnė.

Ateities pokyčiai pramonėje

Bendrovė aktyviai seka naujausius Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų (AVMS) direktyvos, kuri šiuo metu yra atnaujinama, pokyčius. Įmonė jau yra pasirengusi įgyvendinti bet kokius įvestus taisyklių pakeitimus, įskaitant garso aprašymo ir subtitrų reikalavimus. Nuolat sekdama naujausius pramonės pokyčius, "Digi Media" gali užtikrinti, kad jos filmai būtų prieinami kuo platesnei auditorijai ir kad bendrovė visada laikytųsi visų atitinkamų taisyklių.